أ فال

فال چوب یکی از قدیمی ترین نوع فال بینی است که آن را به دانیال نبی و سپس به امام جعفر صادق نسبت میدهند. شما متولد چه ماهی هستید ، آیا مجرد هستید و قصد ازدواج دارید فال ازدواج از آینده به شما خبر می دهد

2022-12-08
    أي نعم تتس ع الدنيا لي ولغيري
  1. فال ابجد متولدین مرداد
  2. در فال ابجد مشاهده می کنید که 4
  3. مشاهده فال فال روزانه
  4. ۰۶